Imobilizéry

Imobilizéry jsou dnes již standardně dodávány do většiny nových vozů. Tyto imobilizéry jsou pevně spojeny s řídícím počítačem, který ovládá celý systém. Když řídící jednotka zjistí, že systém nebyl deaktivován vsunutím originálním klíčem s čipem, neumožní nastartování vozu zamezením přívodu elektrického napětí do čerpadla či do startéru vozu. Nevýhodou originálních imobilizérů je, že se dají lehce překonat výměnou řídící jednotky vozu, kterou si může zloděj k danému typu vozu rovnou přinést.

Námi nabízené imobilizéry jsou zapojovány na nezávislé okruhy elektrického systému vozidla. To případnému zloději vozu značně komplikuje situaci, neboť vozidlo nenastartuje pouhou výměnou řídící jednotky vozidla (jako tomu stačí u originál imobilizéru), ale bude muset počítat s nutností odblokovat domontovaný imobilizér. Proto tedy doporučujeme systém namontovat i na vozidlo, které je již originálním imobilizérem vybaveno.

Imobilizér ATC 100/3

Imobilizér ATC 100/3

Zařízení slouží k ochraně Vašeho vozu před jeho odcizením tím, že zabraňuje nastartování do doby, než systém přijme odpovídající kód.
Tento kód je uložen v přívěšku ve tvaru tyčinky, který musí být zavěšen na klíčku k zapalování. K jednomu imobilizéru je možno naprogramovat až 5 kódových klíčů. Systém je schopen zablokovat 3 okruhy důležité pro chod motoru (např. startér, palivové čerpadlo, řídicí jednotku vstřikování).

Imobilizér je automaticky aktivován vždy, kdy je zapalování vozu vypnuto. Při každém zapnutí zapalování se imobilizér snaží přečíst kód klíčenky. Pokud tento kód neodpovídá, nebo pokud není klíčenka u spínací skříňky, imobilizér znemožní nastartování Vašeho vozu.
V případě ztráty klíčenky, nebo předání vozu do servisu, je imobilizér možno vypnout s pomocí čtyř místného kódu, který je zapsán na bezpečnostní kartě.

  • Cena: 3 790,– Kč včetně montáže a DPH

Imobilizér M3K

obrázek
je účinné automobilové blokovací zařízení s rozšířenými možnostmi. Vozidlo vybavené tímto zařízením lze používat pouze v případě, že se osobní bezdrátový a bezdotykový ovladač nachází v autě anebo jeho těsné blízkosti (max. do 15 m). Bez přítomnosti a přihlášení ovladače je po zapnutí zapalování aktivováno blokování chodu motoru.

Zařízení umožňuje nastavit 3 pracovní režimy:

1. Manuální odblokování zařízení pomocí tlačítka na ovladači.
Zařízení po odblokování čeká 3 min. na zapnutí zapalování a přihlášení ovladače. Nejdojde-li v průběhu 3 min. k přihlášení ovladače nebo k zapnutí zapalování, imobilizér se znovu automaticky zaktivuje.

2. Automatické odblokování imobilizéru
bez nutnosti stisknout tlačítko na ovladači. Ovladač je trvale aktivní a po zapnutí zapalování proběhne do 10 sek. přihlášení ovladače. Je-li přihlášení neúspěšné, motor se zablokuje. V režimu 2 rovněž není funkční protiúnosový režim.

3. Protiúnosový režim
po zapnutí zapalování probíhá přihlášení ovladače. Dojde-li během jízdy ke ztrátě signálu ovladače na 60 sek. (např. kdyby byl řidič násilně vyhozen z vozidla), zaktivuje se protiúnosový režim. Motor bude dalších 60 sek. přerušovaně blokován a bzučák bude pípat na upozornění neoprávněného používání vozidla. Po 60 sek. se motor zablokuje natrvalo. Tento režim je nejnáročnější na spotřebu energie z baterie ovladače.

Imobilizér M3K také umožňuje připojení ovládání centrálního zamykání. V manuálním režimu se CZ odemkne/zamkne po stisknutí tlačítka na ovladači. V automatickém režimu se po přiblížení ovladače k autu, CZ automaticky odemkne a po vypnutí zapalování a vzdálení se ovladače na 5 – 15m se CZ automaticky zamkne.
K zařízení lze nakódovat 4 dálkové ovladače.

  • Cena: 4 200,– Kč včetně montáže a DPH

Imobilizér Geminy 5079GE

Tento 24V dvouokruhový imobilizér je vhodný na nákladní vozy a stroje s napájecím napětím 24V. Maximální proudová zatižitelnost na jeden okruh je 30A. Ovládání elektronickým dotykovým klíčem s velmi vysokým počtem kombinací bezpečnostního kódu. Určen pro napájení 12 – 24V.

  • Cena: 5 800,– Kč včetně montáže a DPH

Skrytý vypínač – standardní

Tajný vypínač

Osvědčená a nejlevnější varianta přerušení přívodu elektriky do zapalování bezpečnostním relátkem. Možnost blokovat například startér, zapalování, elektrické čerpadlo.

Tajný – skrytý vypínač doporučujeme jako doplněk k již stávajícímu zabezpečení například k zámku řazení Defend Lock, Defend Hook, Construct nebo autoalarmu. Například immobilizér dodávaný do automobilu již z výroby jako sériové zabezpečení nepředstavuje pro zkušeného zloděje žádnou překážku. Skrytý vypínač je jistou alternativní formou překážky proti odcizení vozidla.

  • Cena: 1200,- Kč až 1800,– Kč včetně montáže a DPH.