Bezpečnostní zámek dveří dodávek – GateLock Van je určený pro ochranu zavazadlového a nákladového prostoru dodávkových vozidel. Lze jej instalovat na jakýkoliv typ dodávek, a to jak na zadní, tak i na boční dveře. Zamykání a odemykání se provádí pomocí speciálního klíče. Chrání proti nejčastějším způsobům násilného vniknutí (vylomením zámku nebo rozbitím otevíracího madla zadních dveří kvůli proniknutí k táhlům a blokovacím systémům), ke kterým dochází například při parkování v místech s malou viditelností nebo při nakládce a vykládce zboží.

Základní verze provedení zámku je buď čistě mechanická, nebo s elektrickým pohonem.
Mechanická verze se otevírá klíčem – otočíme klíčem do polohy „odemčeno“ a následně otevřeme dveře dodávky obvyklým postupem (zatažením za kliku dveří). Dveře zamčeme tak, že klíč ze zámku vytáhneme (vytažení je možné pouze při poloze „zamčeno“) a dveře zabouchneme – zámek se sám zajistí.

Elektrická verze je vybavena radiovým modulem (ovládajícím elektrický pohon), který je aktivován obsluhou pomocí dálkového ovladače. Stiskem tlačítka ovladače zajistíme odemčení zámku (stav odemčení zámků bude trvat předem nastavenou dobu – např. 5 sekund), dveře dodávky otevřeme obvyklým způsobem, po provedení nakládky/vykládky dveře zabouchneme – zámek převedený do stavu „zamčeno“ se sám zajistí. Nouzové otevření zámku můžeme samořejmě provést i pomocí klíče.

Hlavní výhody systému GateLock Van:

  • jednoduché používání
  • výrobcem použité řešení klíče nelze běžně dostupnými metodami kopírovat
  • automatické uzamknutí při zavření dveří
  • uzamknutí prostoru s nákladem nezávisle na kabině řidiče
  • možnost nouzového otevření (při zavření posádky uvnitř nákladového prostoru)
  • preventivní účinek proti vloupání
  • vysoká odolnost proti vypáčení, rozbití, vrtání a řezání
  • nelze uchopit a vylomit nástroji používanými při násilném vniknutí

 


 

Konstrukce zámku působí robustním dojmem (a skutečně se také jedná o pořádný kus železa). Povrch odlitku těla zámku je nadstandartně vytvrzen – neumožňuje nasazení vrtáku. Zámek je v karoserii dveří uchycen do kovových protikusů, pomocí kterých je zamezeno možnosti nasazení páčidla a vytržení zámku z jeho uložení. Pokusy o překonání hrubou silou (uražení kladivem atd.) povedou pouze k deformaci materiálu dveří, vlastní zámek není možné tímto způsobem ze dveří odstranit.