logo vam

Systém zabezpečení vozidel VAM R1 a VAM 01 STROJ

Systém zabezpečení vozidel VAM R1 a VAM 01 STROJ je zařízení konstruované na principu vícecestného elektronického imobilizéru, kterým se blokují všechny důležité provozní součásti zabezpečeného vozidla. VAM R1 je určen pro osobní automobily a VAM 01 STROJ pro nákladní automobily a pracovní stroje.

Technickým provedením se jedná o vícenásobnou imobilizaci, kdy dochází k přerušení napájení konkrétních elektrických obvodů (startéru, palivového čerpadla, řídící jednotky vozidla apod.), kdy toto opatření zcela znemožňuje zprovoznění vozidla v reálném čase tak, aby s ním bylo možné odjet. Nepominutelnou výhodou je i ta skutečnost, že se jedná o novinku na našem trhu, tj. jedná se o systém zabezpečení, s jehož překonáváním nejsou reálné zkušenosti (a s ohledem na typ technického řešení tomu tak dle našeho názoru zůstane po velmi dlouhou dobu).
kazetka VAM
Vzhledem k charakteru zásahů provedených na vozidle je zabezpečení typu VAM v praxi odolné proti následujícím metodám využívaným ke zprovoznění zabezpečených vozidel:

 • použití diagnostického přístroje, který slouží k identifikaci blokovaných obvodů
 • použití různých čtecích a dekódovacích zařízení
 • použití nelegálního duplikátu klíče
 • výměně řídící jednotky motoru
 • výměně spínací skříňky
 • použití rušičky signálů

Zařízení sestává z bezpečnostní kazety, která se vkládá do zásuvky pevně zabudované na zvoleném místě ve vozidle (na palubní desce apod.). Vložením kazety do zásuvky se propojí imobilizované obvody a zprovozní se všechny zabezpečené funkce automobilu.

VAM R1

vam

Model zařízení určený k zabezpečení osobních automobilů. Při instalaci zařízení je standardně prováděno přerušení 6 obvodů důležitých pro provoz automobilu. Toto dokládá vysokou míru zabezpečení vozidla (imobilizace prováděná při instalaci běžného autoalarmu zahrnuje přerušení jednoho obvodu, obvykle se jedná o imobilizaci funkce startu). Výrobce uvádí, že dosud nedošlo ke krádeži žádného z vozidel zabezpečených systémem VAM R1 (ačkoliv byly zdokumentovány stovky pokusů o krádeže).

VAM 01 STROJ

Model určený k zabezpečení stavebních a zemědělských strojů a nákladních vozidel. Ve srovnání s modelem VAM R1 určeným pro osobní vozidla zajišťuje model VAM 01 STROJ přerušení 8 elektrických obvodů ve vozidle (k obvyklým řešením se navíc přidává např. blokování hydraulického čerpadla apod., konkrétní řešení závisí na příslušné výbavě stroje). Pokud obsluha stroje dodrží při ukončení práce zásady zabezpečení pro ten který konkrétní stroj (např. u bagru je to vyložení ramene do bodu jeho krajního dosahu, mimo osu stroje, a jeho opření pracovní částí o podklad), stroj se bez zprovoznění imobilizovaných obvodů stává neodcizitelným, protože běžně dostupnou technikou jej není možné např. natáhnout do kontejneru či naložit na valník.

Technické řešení zařízení VAM 01 STROJ je odolné i v těch nejtěžších podmínkách, které se při práci v terénu vyskytují. Zařízení je plně odolné proti prachu, vlhkosti či výbojům statické elektřiny. Vzhledem k jeho konstrukci nehrozí takové možné komplikace, se kterými se příležitostně setkáváme při jiných způsobech zabezpečení (nefunkčnost dálkových ovladačů alarmů apod.), popř. nehrozí možnost neodborného použití strojníkem či škoda vzniklá opomenutím strojníka (např. poškození hybného systému stroje při opomenutém odstranění blokování pístnice stroje).


VAM vs IGLA

 

Cena zařízení VAM R1 / VAM 01 STROJ

Cena zařízení je z převážné části závislá na způsobu a náročnosti provádění montáže. Bude se tak lišit podle typu vozidla, resp. stroje. Pro cenovou nabídku a ostatní podmínky dodávky kontaktujte naše obchodní oddělení (viz sekce kontakty).

Nezávazná poptávka pro vaše vozidlo

  Jméno a Příjmení

  Email

  Telefon

  Výběr provozovny

  PrahaBrnoOlomoucLiberecPlzeň

  TYP Vozidla

  TYP Převodovky

  TYP Motoru

  Rok výroby