SVĚTLA PRO DENNÍ SVÍCENÍ

Rádi vám doporučíme světla hodící se přímo na vaše vozidlo s ohledem na funkčnost a estetiku. Světla musí nejen dobře svítit, ale zároveň i dobře vypadat tzn. ladit s původním nárazníkem. Na základě evropské homologační známky a prostoru v českém zákoně o provozu na pozemních komunikacích, lze těmito světly dodatečně vybavit každé dvoustopé vozidlo. Používání světel pro denní svícení upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v § 32 odst. 1, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., (posledně jmenovaný zákon zrušil původní označení „obrysová“), se píše: „Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu…“

Požadavky na světlomety:

  • Nemusí svítit s žádným jiným osvětlením na vozidle
  • Svítí pouze při vypnutém hlavním osvětlení vozidla a při zapnutém zapalování
  • Montáž vyhovuje ECE R48
montazni-rozmery

Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:

  • Na jedno vozidlo se instalují dva kusy (jeden pár) světel
  • Umisťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
  • Vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
  • Světla se musí rozsvítit automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
  • Při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout

Pro nabídku na váš vůz zašlete typ a rok výroby vozidla a nejlépe foto předního nárazníku.
Obratem vám nabídneme světla hodící se přesně pro vás.

NABÍZÍME POUZE HOMOLOGOVANÁ SVĚTLA!!!