fbpx

Construct pojištení

Největší výrobce zabezpečovacích zařízení, společnost Construct Czech a.s. vloni prodal přes 230 000 zabez­pečovacích systémů, přičemž 70 procent putovalo na export.

Společnosti Construct a ŠkoFIN uvádějí na trh nový produkt – Program Construct Security. Zkvalitňuje služby spojené s ochranou vozidla proti odcizení a snižuje jeho důsledky pro klienta. Program je určen majitelům vozidel s mechanickým zabezpečením Construct a garantuje jim, v případě odcizení vozidla, finanční vyrovnání částky, o kterou klienta krátí jeho pojišťovna z titulu spoluúčasti na pojištění.
Finanční vyrovnání částky je sjednané do výše 10 % z celkového pojistného plnění pojistitele. Vyrovnání finanční částky probíhá na základě závěrečného likvidačního protokolu od pojistitele, u kterého bylo vozidlo havarijně pojištěno.

Program je nezávislý na způsobu nabytí vozidla a je limitován pouze výší sjednané spoluúčasti u pojistitele do 10 % a vozidlem s mechanickým zabezpečením Construct. Horní hranice pořizovací ceny, respektive pojistné částky u havarijního pojištění, není u tohoto společného programu určena.
Například klient v programu Construct Security má v případě odcizení vozidla v pořizovací hodnotě, respektive pojistné částce 590 000 Kč garantovanou úhradu až 59 000 Kč z titulu spoluúčasti, a to za roční poplatek 689 Kč.

Kategorie poplatků Construct pojistné podle ceny vozu:
Cena Roční poplatek

  • Do 599 999 Kč 689 Kč
  • Od 600 000 do 1 199 999 Kč 857
  • Od 1 200 000 do 1 800 000 Kč 981 Kč
  • Nad 1 800 001 Kč 1985 Kč
Top