“Novinky” na trhu mechanického zabezpečení vozidel

“Novinky” na trhu mechanického zabezpečení vozidel

“Novinky” na trhu mechanického zabezpečení vozidel

Pod pojmem “mechanické zabezpečení vozidel” si převážná většina z nás představí zámek řadicí páky (lidově označován jako “zámek zpátečky”). Jde o řešení, jehož princip spočívá v zablokování pohyblivých částí mechanismu řazení, tedy ve faktickém “uzamčení” řadící páky, když u mechanických převodovek dochází k zablokování zařazeného zpětného převodového stupně, u automatických převodovek je pak zámkem fixována poloha parkování.Zámek zpátečky je velmi oblíbený a rozšířený, největší zásluhu na tom má zejména historický vývoj, kdy výrobci tohoto typu zabezpečení v minulosti i v současnosti spolupracovali a spolupracují s automobilkou Škoda, tento typ zabezpečení je zákazníkům nabízen již dealery automobilky a pokud si jej takto přiobjednali, byla a jsou nová vozidla dodávána již s instalovaným zařízením.

Výhody zámku řadicí páky jsou zjevné a známé – snadné ovládání klíčem (anebo dnes také přiložením čipu ke skrytě instalované čtečce), způsob montáže nenarušující kriticky důležité nosné části karoserie, vysoce spolehlivý provoz (mechanismus je poměrně jednoduchý a neobsahuje takřka žádné části, které by mohly selhat – toto přirozeně platí po dobu obvyklé životnosti vozu). Pojišťovnami je zámek zpátečky akceptován jako platné mechanické zabezpečení, je poskytována sleva z pojistného, a s přihlédnutím k předpokládané době vlastnictví vozidla a poskytované slevě z pojistného se většinou jedná i o finančně výhodnou investici do vozu.
Mínusy zámku zpátečky – vozidlo s mechanickou převodovkou není nepohyblivé (po vyšlápnutí spojky je možné je táhnout na laně anebo odtlačit), stačí vozidlo takto přesunout o několik ulic dále, na vhodné místo, a tam bez rizika náhlého příchodu majitele vozidla instalovaný zámek překonat hrubou silou (což přirozeně vede ke škodám na vozidle v místě instalace zámku, ale kradená vozidla jsou ve své převážné většině určena k rozebrání na náhradní díly a toto tedy pro zloděje není větší problém). S ohledem na tuto nevýhodu tak zámek zpátečky brání odcizení vozidla především tím, že zloděj si velmi pravděpodobně vybere jiné auto, bez instalovaného zámku zpátečky, aby měl práci ještě snazší.

blockshaft_montaz

Alternativou zámku zpátečky (pokud se tedy budeme bavit o plnohodnotné alternativě v oblasti mechanického zabezpečení) je zámek tyče řízení. Jedná se o zařízení zabudované do sloupku řízení, skládá z vlastního těla zámku a z objímky přivařené ke sloupku řízení, když v objímce je vybrání, do kterého při stavu “zamčeno” zapadá uzamykací trn vysouvaný z těla zámku. Tím je znemožněno volně otáčet volantem (zařízení umožňuje tři fixní polohy – oba plné rejdy a přímé postavení kol). Zařízení a jeho ovládání jsou umístěny na pracovišti řidiče – v místě pod volantem. Ve stavu “zamčeno” není možná bezeškodní demontáž volantu a tyče řízení a tak nelze demontovat ani vlastní zámek tyče řízení. Překonání zámku je možné pouze cestou zásadní destrukce předmětné části řízení vozidla a jejího uložení, tak aby se fakticky odstranila celá tyč řízení i se zámkem. K řízení vozidla je pak nutné použít náhradní prostředky, kterými se zajistí spolehlivý přenos sil do převodky řízení (tj. je nutné mít nachystán specifický přípravek). Vzhledem k zatím poměrně malému rozšíření tohoto typu zabezpečení v ČR platí o to více to, co je uvedeno shora u zámku zpátečky, tj. zloděj půjde jinam. Samozřejmě, pokud by měl vůz specifickou, zřídka se vyskytující motorizaci a ta by byla primárním cílem krádeže, zloděje neodradí nutnost provést totální destrukci pracoviště řidiče. Ovšem v případě běžné krádeže vozu na obvykle využitelné autodíly nelze překonávání zámku volantu zlodějem prozatím důvodně očekávat.

Aktuálně se na českém trhu vyskytují zařízení dvou výrobců, a to srbské a italské provenience. Srbský výrobek je poměrně dobře etablován na slovenském trhu a v posledních dvou letech získává relevantní postavení i na českém trhu. Italská produkce byla v ČR dostupná v letech 2010 až 2013 a po změně obchodního zastoupení je od roku 2015 dostupná opět.

blockshaft_vysledek

Srbský výrobek je propagován jako dosud nepřekonané zabezpečení. Uvádí se, že jeho konstrukce byla vytvořena na základě zkušeností zlodějů aut a po jeho rozšíření v Bělehradě (jedná o tamního lídra v oblasti mechanického zabezpečení) razantně poklesly počty krádeží vozidel. To bude nepochybně pravda, protože většina Bělehradu je vystavěna v poměrně kopcovitém terénu a je zde tedy problém s takto zabezpečenými vozidly efektivně manipulovat (v Itáli – Miláně, Turíně atd. probíhají krádeže zejména tak, že se každé z předních kol vozidla podloží pojízdným přípravkem a vozidlo se odtlačí o několik ulic dál jako kus nábytku, za účelem jeho zprovoznění způsobem, jak je uveden shora).
Zařízení srbského výrobce je velmi masivní (hmotností jde o pořádný kus železa), zamykání se provádí pomocí klíče specifické konstrukce. Ohledně odolnosti uvedeného řešení panuje vícero nejasností (shlédněte dále uvedené video zobrazující odemykání pomocí drátového přípravku) a na internetu je k nalezení nabídka sady 9 kusů klíčů, které by měly být univerzály pokrývajícími celou kombinační řadu Zederu – avšak s ohledem na typ konstrukce klíče a bezpečnostní vložky se velmi pravděpodobně jedná v obou případech o mystifikaci.
Z hlediska prodejního a servisního má srbský výrobek výhodnou výchozí pozici, neboť zařízení je výrobcem dodáváno formou řešení, které umožňuje montáž do vozu zákazníka přímo na místě, bez komplikací provázejících italskou produkci (mající historický původ v požadavcích evropských automobilek na tovární zpracování zařízení a vysokou úroveň zachování bezpečnosti posádky vozidla). Bohužel tento postup, ač je marketingově flexibilní a pro zákazníka i pracovníky provádějící montáž časově atraktivní (montáž se provádí včetně svařování na místě, při převažující části montáží je využívána i možnost navaření objímky přímo na pracovišti řidiče, na dolní volně dostupnou část tyče řízení, tj. bez nutnosti jejího demontování) s sebou nese i rizika, když ad hoc manuálním svařováním nelze zcela dodržet nezbytné technologické požadavky (zejména jde o riziko narušení odolnosti tyče řízení, když tato je přitom součástí komplexu deformačních zón vozidla a ve specifickém případě havárie by toto narušení mohlo mít nepředvídatelné důsledky pro posádku vozidla). Dalším, pro vozidlo technicky nepříznivým faktorem je i hmotnost těla zámku (masivnost konstrukce má zvýšit jeho odolnost vůči destruktivním metodám překonávání), když tato hmotnost a její nevyvážené uložení na tyči řízení vytváří vibrace přenášené do systému řízení a fakticky navyšuje zátěže vedoucí k poruchám jeho funkce (nemožnost udržitelného seřízení geometrie náprav apod.).

zeder_schema

Italský výrobek (jehož originálním technickým řešením je ostatně srbský výrobek inspirován) nabízí záruku 100% kvalitního továrního zpracování a minimalizaci vlivu na bezpečnost a technickou způsobilost vozidla. Ovšem daní za tento standard dodávky je v českých podmínkách její nízká flexibilita ve vztahu k zákazníkům. Lhůta dodání koncovému zákazníkovi se velmi liší, a to od termínu několika dnů (v případě koncernových vozů využívajících společnou konstrukční platformu, kdy české zastoupení má potřebné zboží skladem) až po cca 10 dnů (nutnost dodání ze závodu v Itálii) a v některých specifických případech není marketingově schůdné řešení dostupné vůbec. Důvodem této situace je to, že montáž zařízení probíhá formou výměny tyče řízení demontované z vozu zákazníka za jiný originální kus dodaný výrobcem (který byl upraven v továrně výrobce v Itálii). Tzn. pokud nemá české zastoupení konkrétní tyč řízení skladem, je nutno ji objednat z Itálie, a v případech, kdy tu kterou konkrétní tyč řízení nemá skladem ani výrobce, znamenalo by to provést demontáž tyče řízení z vozu zákazníka, tuto odeslat k továrnímu zpracování do Itálie a po jejím vrácení zpět do ČR provést instalaci do vozu zákazníka. Po uvedenou dobu nebude moci zákazník vozidlo užívat. Obecně lze mít za to, že na 40% vozidel provozovaných v ČR má příslušné tyče řízení skladem české zastoupení, na dalších 50% je má skladem výrobce a na cca 10% není náhradní tyč řízení dostupná ani u výrobce. V porovnání s flexibilitou dostupnou v případě zařízení srbského původu jde o výraznou nevýhodu a je otázkou, zda trvání italského výrobce na požadavku 100% zachování kvality a technické nezávadnosti řešení a vyloučení jakékoliv nebezpečnosti pro posádku může na českém trhu obstát proti nabídce zastoupení srbského výrobce dodat zařízení v kratším termínu, fakticky obratem, když zákazníci při rozhodvání pomýšlejí především na finanční a časovou výhodnost dodávky, nikoliv na eventualitu možné havárie vozu a s tím způsobenými následky na jejich zdraví.

Obecně platí, že se zhoršující se bezpečnostní situací pro běžné lidi v Evropě (postupný růst kriminality způsobený prosazováním neevropských prvků v Německu, který nemůže nemít dopad na jeho sousedy, tj. i na ČR) lze očekávat nárůst nároků na zabezpečení vozidel. Řešení ochrany vozidla cestou instalace zámku tyče řízení bude jednou z možností, jak reagovat na změněnou situaci. Aktuálně je hlavní alternativou a soutěžitelem zámku tyče řízení zámek zpátečky. Čas ukáže, zda v této soutěži bude úspěšnější srbské řešení (marketingově flexibilnější) nebo řešení italské (kladoucí důraz na technickou stránku věci a související bezpečnost posádky).

Top
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki terpercaya